Camilla frå Bjørke tek over plassen etter Kristiansen

foto