– Kan ikkje sjå at utbetringa av leidninga har ført til vassproblema

foto