Difor var nordlyset så sterkt, og meir kan det bli