– Vil vere eit stort tilbakeslag for reiselivsbedriftene i Ørsta

foto