Signerte avtalar med alle grunneigarane om gangvegen Mosflata – Melsgjerdet

foto