Vil samarbeide om beredskapen på Hjørundfjorden

foto