– Det mest givande er å bidra til at folk får ein betre kvardag