– For dårlege rammevilkår for kvitevare-verkstaden