– Dette vert eit arbeid til stor samfunnsnytte. Det har mykje å seie for bygdene