Grunneigarane har sagt opp leigeavtalen med Steinsvik Olivine

foto