– Situasjonen er uhaldbar for dei som bur langs vegen

foto