Vil ha alle kommunane til å bygge hytter som dette