Ørsta kommune har sendt ut varsel om kokepåbod.

– Etter melding om funn av bakteriar i drikkevatnet, må alle abonnentar til kommunal vassforsyning på strekninga frå og med Slyngen vegkryss og til og med Bondalseidet koke alt vatn til drikke og matlaging. Kommunen vil halde fram med prøvetaking i området og leite etter årsak til problemet, skriv kommunen på sine heimesider.