Innbrot i hytte – politiet ber folk sjekke hyttene sine