– Elevane skal bli tryggare på å gjere rett val

foto