- Det kjennest tryggare. Det er flott at vi har fått det på plass