Sovna i bilen med høg musikk - vart vekt av politiet