Det er kringkasta sol heile dagen, med temperaturar opp til 18 varmegrader. Rett nok er det meldt nitten grader til 18. mai – men likevel.

Politisk rådgivar Per Ivar Lied vert festtalar under folkefesten i Laguneparken 17. mai. Programleiar under folkefesten vert Tove Halse Digernes.

Når bautaen skal kransast på kyrkjebakken er det Kirsten Ose som skal dele nokre ord med ørstingane.

Ørsta Fotball er arrangør av 17. mai i Ørsta sentrum, og leiar i 17. mai-nemnda, Silje Liaseth Vinjevoll, fortel om eit tradisjonsrikt program på nasjonaldagen med barnetog om morgonen og folketog om ettermiddagen.

I Ørsta kyrkje vert det festgudsteneste. Og ved bautaen på Lianeset vert det minnemarkering i regi av Ørsta Rotary og Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF). Guttorm Hagen skal leie seremonien som representant for NROF avd. Søre Sunnmøre. Hagen skal også leie minneseremonien ved Ola Krumsvik sitt minnesmerke i Volda.

Russetalar høyrer også med i Laguneparken, også friluftskonsert med Ørsta Brass, også ved Ørstaheimen. Og det vert matservering både på kulturhuset, og i og utanfor Ørstahallen.

Ørsta ungdomslag skal har oppvisning i Laguneparken med leikarringar.