«Openberre brot på smittevernlova blir tatt på stort alvor»