Kultur- og idrettsarrangement blir forbodne til 15. juni