Kjøp av minimumstilbod av flyruter blir forlengd

foto