– Vi fryktar det vil verte meir uhygienisk med ein do, enn utan, slik situasjonen er no

foto