Eit teknisk uhell har medført sjukdom hos hønene på hønsegarden på Rise i Bondalen. Difor må besetninga slaktast ein månad før planlagt tid.

– Det gjer at det også vert tomt for egg i løpet av komande veke, og då vil også gardssalet av egg ta ein pause, seier Magne Riise.Ny besetning på hønsefarmen er planlagt levert i januar.