Vil kutte minst 100 stillingar i fylkesadministrasjonen