Vil gje vgs-skulane i fylket 25 millionar meir – kvart år