– Det som med bonden sine auge er kratt og ruskemark er ein oase av liv