Facebook-sid a si ber UP bilistane overhalde fartsgrensene, køyre rusfri, vere merksame, bruke bilbelte og ikkje bruke mobil i bil.

Kvart år blir rundt 100.000 norske bilistar tekne for å bryte fartsgrensene. Fleire tusen mistar førarkortet.

Dei siste åra har politiet skrudd opp bøtesatsane. Blir du teken for ulovleg mobilbruk, får du 10.200 kroner i bot og tre prikkar på førarkortet. Køyrar du bil utan å bruke bilbelte, får du ei bot på 1500 kroner.