Jordvernet vert endå strengare – og statsforvaltaren vil passe på