– Vil oppleve at eg set ned foten dei komande åra

foto