Gult nivå blir innført i barnehagar og skular

foto