Folk må gje tilbakemelding om dei tek i mot vaksinetilbod

foto