700 flyktningar har kome i løpet av nokre veker

foto