Nær ein million til Møre – kroner 0,- til Møre-Nytt