Nye råd skal betre livskvaliteten til pasientar med avgrensa forventa levetid