Over 800 abonnentar i Ørsta sentrum vart utan straum ved 22–tida torsdag.

Klokka 22:18 melde Mørenett at ca halvparten av abonnentane hadde fått tilbake straumforsyninga, men at fleire korte utkoblingar vil kunne finne stad i vidare feilsøk.

Feilen oppstod først nede i sjølve sentrum, men også abonnentar rundt Vikegeila og oppover mot Ørstaheimen er berørt, opplyser vakta i Mørenett.

Ved 22.45-tida hadde Mørenett oppheva feilmeldinga, og alle hadde dermed fått tilbake straumen.