Asgeir Standal: - Bør vi ta vare på denne gamle kraftstasjonen?