Skulle grave ei grøft - fann 100.000 år gamle skjell