Skiføret blir utfordra av den uvanlege februarvarmen