– Utvidinga vil ha svært stor betyding for den vidare sentrumsutviklinga

foto