– Ein unik sjanse til å samle kulturen i bygda på ein stad

foto