– Vi godkjenner ikkje å sende rekning til huseigarane

foto