– Førebels ikkje klart kva som var årsaka til den tragiske ulukka

foto