Bussjåførar lokalt vert ikkje tekne ut i streik enno

foto