Vil leggje ned jordskifteretten i Ørsta og tingretten i Volda

foto