- Ordføraren har ikkje mynde til å signere ein slik avtale, men har likevel gjort det