– Funnet kan vere med på å bygge ut det vesle fundamentet vi har

foto