foto
Skulebyen: Dette området har fått det amerikanske namnet «campus». Idrettshallen er snart ferdig. Mediebygget ved sidan av tek form på eine sida, og på den andre er det planar om symjehall. I Ivar Aasen-bygget heilt til venstre skal det etablerast næringspark, kanskje med nybygg, og kommunen har vedtatt å byggje ny ungdomsskule. (til høgre i biletet) Foto: Svein Aam

Den nye bydelen i Volda