– Velferdsteknologi har ikkje hatt den innsparingseffekten som er lagt til grunn for i budsjettet

foto