Medlemmene i den landsdekkjande huskjeda Hellvik Hus har røysta fram Bygg1 som årets leverandør for 2013.

Prisen vart overrekt onsdag 15. oktober under Hellvik Hus si årlege samling som denne gongen vart  arrangert i Trondheim.

Dette er andre gong dørgrossisten Bygg1 har vunne denne kåringa i Hellvik Hus. Førre  gang var i 2011.

- Vi set sjølvsagt slike utmerkingar svært høgt, og det er kjekt å få gode tilbakemeldingar på jobben vi gjer, seier Kristian Ose Silseth i Bygg1.

Det er heile bedrifta sin organisasjon som får ei klapp på skuldra av juryen.

I grunngjevinga skriv medlemmene i Hellvik Hus følgjande om Bygg1:

"Ein leverandør som er effektiv, har gode rutinar, svært bra oppfølging, rask levering og stort vareutval.Ein svært positiv bidragsyter til kjeda".