Njål likar ei utfordring og har lagt bak seg 800 km på tur

foto